Polish Connection

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55

Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Masz pytanie? Zadzwoń 58 727 05 55 Poniedziałek - Piątek 0800 - 1600

Polish Connection / Aktualności / Noi proceduri pentru concediul medical din Norvegia

Noi proceduri pentru concediul medical din Norvegia

27 listopada 2017

Noi proceduri pentru concediul medical din Norvegia

Ca parte a procesului de digitizare, din 2018, concediul medical se va elibera și se va trimite electronic, în termen de 20 de zile. Acest proces este în curs de desfășurare.

Partea C a concediului medical pentru angajator este acum disponibilă în mod digital și va fi plasată pe contul Altinn al angajatorului dvs. dacă concediul medical este eliberat de medicul de familie. Evaluarile de la spital, dentist sau fizioterapeut vor fi încă pe hârtie și vor fi digitizate începând cu anul 2018.

Specialiștii subliniază avantajele digitalizării – documentele din sistem sunt întotdeauna disponibile și sunt în siguranță, de asemenea este ușor de verificat dacă concediul medical a fost trimis de angajat la timp. În etapa de tranziție, angajatorii nu pot impune angajaților decât o singură formă de concediu medical – dacă un angajat dorește să-l livreze pe hârtie, acesta trebuie să fie încă disponibil pentru el. Dacă alege o versiune digitală, angajatorul trebuie să fie pregătit pentru aceasta.

facebook linkedin

Zobacz podobne wpisy

03 stycznia 2024

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039217, REGON: 010011421, NIP: 5260211050, wysokość kapitału zakładowego […]

04 stycznia 2023

Co nowe przepisy w kwestii wynajmu siły roboczej oznaczają dla firm?

Norweski parlament (Stortinget) przyjął znaczne zaostrzenie przepisów, dotyczących wynajmu siły roboczej z agencji pracy (bemanningsforetak). Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dla już zawartych umów między przedsiębiorcami wprowadza sie trzymiesięczny okres przejściowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych przepisów i konsekwencji, jakie przepisy te będą miały dla firm wynajmujących siłę roboczą.  Możliwość wynajmu pracowników […]

15 grudnia 2022

Karta podatkowa w Norwegii (Skattekort)

Skattekort – karta podatkowa w Norwegii – podstawowe informacje Norweska karta podatkowa (skattekort) jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich zatrudnionych w Norwegii, niezależnie czy pracuje się dla norweskiego pracodawcy, czy pracodawcy zagranicznego, który w Norwegii prowadzi dany projekt czy osób pobierających świadczenia emerytalne czy inne opodatkowane zasiłki. Od rodzaju karty zależy wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz pobierana […]